Keer Diabetes2 Om

Het programma begint met een start 2-daagse waarbij de deelnemers in groepsverband (digitaal of op inspirerende buitenlocaties) uitgebreide informatie over de pathofysiologie van diabetes type 2 (insulineresistentie en de rol van de alvleesklier en lever) verkrijgen. Voorts zetten we een leefstijlverandering in waarbij we aandacht besteden aan voeding (gevarieerd en onbewerkt, drie maaltijden per dag en koolhydraatbeperkt), beweging, ontspanning en slaap. Na 1, 3 en 6 maanden zijn er terugkomdagen. Deelnemers worden begeleid door een ervaren verpleegkundige, met op de achtergrond een team bestaande uit huisartsen, een internist en een medisch fysioloog. 

Medicatie afbouw
Tijdens Keer Diabetes2 Om komen alle aspecten van leefstijl aan bod. Vanaf dag één gaan deelnemers anders eten en bewegen. Het is in veel gevallen noodzakelijk de medicatie aan te passen om hypoglycemie te voorkomen. Na ervaring met het omkeren van diabetes type 2 bij meer dan 2000 deelnemers weten wij dat iedere deelnemer anders reageert op de leefstijlverandering. De een kan bijvoorbeeld na twee dagen volledig zonder insuline, terwijl een ander veel langzamer medicatie zal afbouwen en wellicht niet van de insuline afkomt. Om veiligheid te garanderen overleggen wij met u over de medicatieafbouw en volgen wij de ‘Handleiding demedicaliseren bij diabetes mellitus type 2’ (van der Zijl et al., 2018). Hieronder wordt per middel toelichting gegeven over de medicatieafbouw bij Keer Diabetes2 Om.

Metformine
Metformine vergroot de insuline gevoeligheid. Het helpt bij het afvallen en omkeren en geeft geen hypo’s. Als mensen goed afvallen kan het heel motiverend werken om metformine met kleine stapjes te verlagen. Dit middel wordt pas afgebouwd als overige medicatie is gestopt en het HbA1c < 48 mmol/mol is. 

SU-derivaten
SU-derivaten als Glimepiride, Gliclazide en Tolbutamide stimuleren de insuline afgifte. Daardoor kunnen ze hypo’s veroorzaken en de vetverbranding afremmen. Omdat de koolhydraatinname van deelnemers aan het begin van het programma flink afneemt (gemiddeld met 50-75%) worden SU-derivaten voor het programma afgebouwd of gestopt om hypo’s te voorkomen. 

SGLT2 remmer
In verband met een verhoogd risico op normoglycemische ketoacidose bij sterke koolhydraatbeperking, is het beleid om één week voor de start 2-daagse de SGLT2 remmer te stoppen. Het medisch team zal contact opnemen met u na het goedkeuren van het inschrijfformulier om dit zo zorgvuldig mogelijk te laten verlopen. 

Insuline
Insuline stimuleert de glucose opname in spier- en vetcellen en remt de vetverbranding. Eén van de doelen van Keer Diabetes2 Om is het verbranden van visceraal (buik)vet. Om dat te kunnen bewerkstelligen is het noodzakelijk de insuline dosering te verlagen. Daarnaast is er bij het gebruik van insuline een risico op hypo’s omdat de koolhydraatinname van deelnemers afneemt.

De dosering van langwerkende of mix insuline wordt in overleg met u aangepast aan het begin van de start 2-daagse. De aanpassing is afhankelijk van de koolhydraatinname voor de start en de actuele HbA1c-waarde. De dosering van kortwerkend insuline wordt bepaald op basis van de glucosewaarde voor de maaltijd en het aantal koolhydraten tijdens de maaltijd. Om het insulinegebruik af te stemmen nemen wij voor aanvang van het programma contact met u op.

 ‘Nieuwe’ middelen
Nieuwe middelen zoals DPP-4 remmers en GLP-1 agonisten geven weinig kans op hypo’s en worden in eerste instantie gecontinueerd. Bij goede glucoseregulatie kunnen ook deze middelen worden afgebouwd.

Bloeddrukmedicatie
Omdat de leefstijlverandering ook tot een lagere bloeddruk kan leiden adviseren we deelnemers met antihypertensiva om zo nodig hun bloeddruk te laten controleren in de huisartsenpraktijk. Onze ervaring is dat er naast diabetesmedicatie ook bloeddrukmedicatie afgebouwd kan worden tijdens of na het programma. Graag uw aandacht hiervoor. NB: wij nemen tijdens het programma een adviserende rol met betrekking tot diabetesmedicatie, geenszins tot andere medicatie.

Wat kunt u verwachten?

  • Voor deelnemers is het (fysiek en mentaal) een intensieve tijd. Het kan zijn dat ze het prettig vinden om hun ervaringen met u te delen. Na afronding is de zorgbehoefte vaak lager dan ervoor doordat mensen zich fitter voelen, meer grip hebben op hun gezondheid en minder medicatie gebruiken.
  • Alle deelnemers krijgen voorafgaand aan de start 2-daagse een glucosemeter thuisgestuurd, zodat ze thuis zelf hun glucosewaarden kunnen meten. Voor overleg hierover staat ons team voor hen klaar.
  • Tijdens de leefstijlverandering accepteren we tijdelijk hogere glucosewaarden (10-15 mmol/L). Dit doen we om hypo’s te voorkomen (en daarmee samenhangend het ‘snaaien’ bij hypo gevoelens) en om het afvallen op gang te brengen. We vragen u hiervan bewust te zijn en niet direct glucoseverlagende middelen te herstarten. Mocht u hier twijfels over hebben, dan gaan wij graag met u in overleg.
  • Na zes maanden stopt het actieve deel van het programma, deelnemers kunnen dan nog 18 maanden gebruik maken van het inspiratietraject. Dit bestaat uit vrijwillige online webinars en een online community. Uiteraard blijven we ook voor u tijdens deze periode bereikbaar voor overleg.

Wat vragen we van u?
Wij vragen u om medicatiewijzigingen (stop recepten of dosis wijzigingen in de herhaalrecepten) door te geven aan de apotheek. Ook vragen wij u om na 3, 6, 12, 18 en 24 maanden de nuchtere glucose, het HbA1c, de nierfunctie en lipiden te controleren. De deelnemer neemt hiervoor zelf contact met u op.

Als het omkeren stagneert adviseren we de deelnemers een leefstijlanamnese in te vullen met daarin voeding, slaap, lichaamsbeweging, stressniveau en glucosewaarden. U kunt hierin een bijdrage leveren door deze samen met uw patiënt te bespreken en hem of haar positief te stimuleren om door te gaan, ook tijdens moeilijke momenten.