Welke patiënten kunnen deelnemen aan Keer Diabetes2 Om?

Neem bij twijfel contact met ons op via 020 – 22 17 906. In geval van exclusie kan Keer Diabetes2 Om helpen te verwijzen naar individuele begeleiding op maat.

Inclusiecriteria

 • diabetes mellitus type 2
 • gebruik van diabetesmedicatie
 • leeftijd <80 jaar (70-80 jaar in overleg)
 • overgewicht (BMI>25) en/of vergrote buikomvang
 • bereidheid tot een leefstijlverandering
 • beheersing van de Nederlandse taal
 • toegang tot eigen e-mail adres en internet

Exclusiecriteria

 • leeftijd >80 jaar
 • diabetes type 1
 • ernstige COPD (Gold III / IV)
 • maagverkleining of maagband
 • eetstoornis
 • nierfalen (<eGFR/MDRD 45)
 • hartfalen (klasse 2 t/m 4)
 • pancreatitis
 • ontbreken van een eigen e-mailadres
 • niet gemotiveerd om deel te nemen en/of leefstijl te veranderen
 • eerdere deelname aan Keer Diabetes2 Om

Wij overleggen met de potentiële deelnemer en zorgverlener bij:

 • Insulinepomp
 • BMI 40-45
 • Ontregelde diabetes type 2 (>64 mmol/mol)
 • Nierfalen/nierinsufficiëntie (eGFR/MRD 60)
 • Atriumfibrilleren
 • Chronisch gebruik van prednison

 

Petra Wagemans
Diabetesverpleegkundige
"Wist je dat we bij Keer Diabetes2 Om goede ervaring hebben met insuline pompen? Ook patiënten met een pomp kunnen met behulp van leefstijl vaak minder insuline gebruiken of zelfs helemaal stoppen met de insulinepomp. Ze zijn van harte welkom in het programma!"