Wie kunnen deelnemen aan Keer Diabetes2 Om?

Uit medische- en zorgvuldigheidsoverwegingen wordt deelname bij bepaalde factoren uitgesloten. Aan de hand van onderstaande criteria kun je beoordelen of deelname aan Keer Diabetes2 Om mogelijk is. Neem bij twijfel contact op via <br>020 – 22 17 906. In geval van exclusie kan Keer Diabetes2 Om helpen te verwijzen naar individuele begeleiding op maat.

Overleg over deelname is noodzakelijk bij:

  • Gebruik insulinepomp
  • BMI 40-50
  • Ontregelde diabetes type 2 (>64 mmol/mol)
  • Nierfalen/nierinsufficiëntie (eGFR/MRD 60)
  • Atriumfibrilleren
  • Chronisch gebruik van prednison
Petra Wagemans
Diabetesverpleegkundige
‘Ook patiënten die gebruik maken van een insulinepomp zijn van harte welkom bij Keer Diabetes2 Om.’