Wie kunnen deelnemen aan Keer Diabetes2 Om?

Uit medische- en zorgvuldigheidsoverwegingen wordt deelname bij bepaalde factoren uitgesloten. Aan de hand van onderstaande criteria kun je beoordelen of deelname aan Keer Diabetes2 Om mogelijk is. Neem bij twijfel contact op via 020 – 22 17 906. In geval van exclusie kan Keer Diabetes2 Om helpen te verwijzen naar individuele begeleiding op maat.

Overleg over deelname is noodzakelijk bij:

  • Gebruik insulinepomp
  • BMI 40-50
  • Ontregelde diabetes type 2 (>64 mmol/mol)
  • Nierfalen/nierinsufficiëntie (eGFR/MRD 60)
  • Atriumfibrilleren
  • Chronisch gebruik van prednison
Petra Wagemans
Diabetesverpleegkundige
‘Ook patiënten die gebruik maken van een insulinepomp zijn van harte welkom bij Keer Diabetes2 Om.’