FAQ DiëtistenKeer Diabetes2 Om is een multidisciplinair gecombineerd leefstijlprogramma gericht op het omkeren van diabetes type 2. Het zet voeding, beweging, ontspanning en slaap in als medicijn. Zelfzorg is hierbij een sleutelwoord. Keer Diabetes2 Om helpt deelnemers hun leefstijl zo aan te passen dat zij gezond(er) kunnen worden en blijven.

Keer Diabetes2 Om heeft als doel diabetes type 2 om te keren. Dit wil zeggen: minder medicatie, betere bloedwaarden, een betere ervaren gezondheid en kwaliteit van leven, een lager zorggebruik en lagere zorgkosten.

Deelnemers aan Keer Diabetes2 Om werken in groepen van maximaal 20 personen aan leefstijlverbetering. Onder supervisie van een arts en internist, begeleiden ervaren en speciaal hiervoor opgeleide verpleegkundigen, coaches, diëtisten de deelnemers. Deze professionals werken samen met de behandelend arts van de deelnemer (die hoofdbehandelaar blijft) en praktijkondersteuners/diabetesverpleegkundigen.

Het programma duurt twee jaar en bestaat uit een meerdere bijeenkomsten op buitenlocaties en intensieve nazorg. Het programma start met een tweedaagse. Na een, drie en zes maanden zijn terugkomdagen. De nazorg wordt online en telefonisch aangeboden, met daarnaast algemene terugkomdagen naar behoefte.

Keer Diabetes2 Om richt zich op mensen die diabetesmedicatie gebruiken voor diabetes type 2 en overgewicht hebben.

Keer Diabetes2 Om richt zich op voeding, beweging, stressreductie, slaap en medicatie. Voeding is hiermee een van de onderdelen binnen Keer Diabetes2 Om. Het verschilt per deelnemer welk onderdeel meer of minder aandacht krijgt.

Het uitgangspunt is de NDF-richtlijn (Nationale Diabetes Federatie). Keer Diabetes2 Om werkt niet met een laagcalorisch dieet. Wij adviseren verse en onbewerkte verzadigende voeding afgestemd op mensen met diabetes type 2 in het algemeen en de individuele deelnemer in het bijzonder. In grote lijnen komt dit neer op veel groente, minder suiker en zetmeel en een lichte verhoging van de natuurlijke vetten. Het Keer Diabetes2 Om programma is ook geschikt voor mensen die geen vlees of vis eten, en voor mensen met een gluten- of lactose-intolerantie.

De kracht van het programma zit in de intensieve aanpak, de totaal aanpak en de focus op ervaren en beleven. De voedingsadviezen van Keer Diabetes2 Om zijn gebaseerd op de NDF-richtlijnen met hierin de voortschrijdende wetenschappelijke inzichten meegenomen. Keer Diabetes2 Om richt zich op de kwaliteit van voeding, verzadiging en het lichaam op ‘voeden’ in plaats van ‘vullen’.

Het team van Keer Diabetes2 Om bestaat uit een arts, een verpleegkundige, een coach en een diëtist. Gedurende de looptijd van het Keer Diabetes2 Om programma kan de deelnemer met al zijn/haar (individuele) vragen terecht bij de diëtist van het team. Additionele ondersteuning door een diëtist naast het programma is in principe niet nodig. Als de deelnemer gebruik wil maken van aanvullende ondersteuning van een diëtist buiten het programma, dan is inhoudelijke afstemming onderling belangrijk. Immers, tegenstrijdige informatie is verwarrend voor de deelnemer en zal het omkeerproces geen goed zal doen.

Vanzelfsprekend. Inhoudelijk overleg is mogelijk wanneer het gaat om een deelnemer van Keer Diabetes2 Om.

Keer Diabetes2 Om gaat geen samenwerkingen aan met diëtisten (organisaties/individuen). De huidige diëtisten binnen Keer Diabetes2 Om zijn in 2014 intern opgeleid. Mocht je graag op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen, dan kun je je aanmelden voor het ontvangen van de nieuwsbrief  (rechts onderaan op de homepage: www.keerdiabetes2om.nl) .

Ieder half jaar zullen de resultaten van deelnemers tot dan toe geanalyseerd worden door het Louis Bolk Instituut en in een beknopte rapportage worden weergegeven.