Over Voeding Leeft

Keer Diabetes2 Om is een programma van Voeding Leeft. Voeding Leeft ontwikkelt en exploiteert samen met wetenschappers, artsen en andere professionals leefstijlprogramma’s voor mensen met een chronische aandoening. Leefstijl als medicijn dus. Onze programma’s zijn innovatief met impact: inspirerend, ondogmatisch en bovenal lekker en leuk.

Voeding Leeft gelooft in een nieuwe standaard: een leven rijk aan onbewerkte en gevarieerde voeding van kwaliteit. Een leven waar we diep van binnen weten wat goed voor ons is en wat ons echt voedt. Een leven lang meer energie, vitaliteit en bewustzijn. Voeding Leeft gelooft dat elk individu met een holistische benadering gezondheidswinst kan behalen. Daarom laat Voeding Leeft mensen zelf ervaren wat goede voeding en een andere leefstijl met hen doet. Meer weten over de missie van Voeding Leeft, kijk op onze website: Bekijk meer op Voeding Leeft

Een sociale onderneming

Voeding Leeft is een sociale onderneming met een maatschappelijk doel: wij creëren levensgeluk en verminderen maatschappelijke kosten. Geld verdienen is niet ons hoofddoel, het is een middel om onze missie te bereiken en maatschappelijke impact te genereren.

Voeding Leeft heeft geen winstoogmerk. De projecten van Voeding Leeft worden gefinancierd door tijdelijke projectfinancieringen van zorgverzekeraars, zorginstellingen, bedrijven en de overheid. De initiatieven en projecten zelf mogen, binnen maatschappelijke kaders, ondernemend opgezet zijn, zolang dit past binnen de missie van Voeding Leeft en het toezicht erop voldoet aan de eisen van maatschappelijk ondernemerschap.

Het bestuur van Voeding Leeft is onafhankelijk, ingericht volgens de governancecode en heeft geen financiële belangen bij de door Voeding Leeft ondernomen of ondersteunde initiatieven.

Wil je ook bij ons werken? Kijk hier voor openstaande vacatures.