Keer Diabetes2 Om: meer gezondheid & minder kosten

Keer Diabetes2 Om: meer gezondheid & minder kosten

Al eerder bleek dat deelnemers aan Keer Diabetes2 Om een betere kwaliteit van leven hebben, meer energie ervaren en minder medicatie gebruiken. Uit recent onderzoek van VGZ blijkt nu ook dat deelnemers aan Keer Diabetes2 Om minder zorgkosten declareren vergeleken met de reguliere zorg.

VGZ heeft de declaratie gegevens van 259 deelnemers aan Keer Diabetes2 Om vergeleken met patiënten die niet hebben deelgenomen aan Keer Diabetes2 Om. Uit de analyse blijkt dat 62% van de deelnemers na 12 maanden minder of geen diabetes medicatie declareert. In de reguliere zorg is dit slechts 7%.

De gemiddelde verzekerde declareert jaarlijks €2.515,- per jaar aan zorgkosten, de kosten voor iemand met diabetes type 2 op insulinetherapie bedragen jaarlijks €10.848,-. Per jaar bedragen de kosten voor alle patiënten in Nederland die insuline gebruiken ca. €160 miljoen per jaar.

Binnen de huidige diabeteszorg wordt diabetes type 2 gezien als progressieve ziekte, waar vaak steeds meer medicatie voor nodig is, waardoor de zorgkosten in Nederland stijgen. Deelnemers aan Keer Diabetes2 Om laten gezondere bloedwaarden zien, waardoor zij minder medicatie hoeven te gebruiken. Zo declareert 78% van de deelnemers aan Keer Diabetes2 Om na 12 maanden geen insuline meer en heeft het programma een groot besparingspotentieel voor het Nederlandse zorgstelsel.

Download hier de Factsheet.