Expansie bij en groeiende internationale belangstelling voor Nederlands zorgprogramma Keerdiabetes2om.nl

Expansie bij en groeiende internationale belangstelling voor Nederlands zorgprogramma Keerdiabetes2om.nl

Voeding Leeft breidt uit met nieuwe medische leefstijlprogramma’s en zwaargewichten uit het zorgdomein.

Door de sterke stijging van het aantal deelnemers, het aantal gecontracteerde zorgverzekeraars, de internationale belangstelling en toenemende belangstelling en middelen vanuit de politiek versterkt Voeding Leeft vanaf 1 januari haar topkader met voormalig internist, oud-directeur Nierstichting, nefroloog en multibestuurder Willem Geerlings en hoogleraar diabetologie & medisch opinieleider prof. dr. Hanno Pijl.

Geerlings (1950) was eerder bestuurder bij het Erasmus MC, bestuursvoorzitter van MC Haaglanden en is sinds 2014 oa. voorzitter van de RvT VUMC en vanaf de bestuurlijke fusie lid van de nieuwe raad van toezicht van het AUMC. Bij Voeding Leeft zal hij als wetenschappelijk coördinator adviseren en toezien op de wetenschappelijke kwaliteit & integriteit bij medische leefstijlprogramma voor de behandeling van diabetes type 2 en nieuwe medische leefstijlprogramma’s voor oa. hart- en vaatziekten en inflammatoire darmziekten zoals de ziekte van Crohn en colitis. Voeding Leeft ontwikkelt deze nieuwe zorgprogramma’s in samenwerking met onder anderen VUMC, LUMC en het Louis Bolk Instituut. Geerlings: “ik geloof in het potentieel van innovatieve medische leefstijlprogramma’s als deelbehandeling of zelfs hoofdbehandeling bij chronische ziekten. Deze overtuiging baseren we op groeiende wetenschappelijke evidentie en de groeiende patiëntenpopulatie met positieve behandelresultaten. Terecht heeft de Tweede Kamer eerder dit jaar dan ook een motie aangenomen om leefstijlgeneeskunde structureel te bevorderen met substantiële middelen. Dat moet op een wetenschappelijke verantwoorde wijze worden gedaan. Ik ben overtuigd van het winstpotentieel van medische leefstijlprogramma’s: gezondheidswinst voor de (dokter en) patiënt en uiteindelijk ook financiële winst voor alle premiebetalers van Nederland.”

Pijl (1959) is en blijft verbonden aan het LUMC en was eerder lid van de Gezondheidsraad. Hij heeft zich ontwikkeld als opinieleider op TV en richting politiek door voor een breder publiek te vertellen dat de vaak uiterst kostbare ziekte diabetes type 2 – met uiteindelijk vaak een zeer zware ziektelast –  veelal omkeerbaar is. Pijl: “Mijn wens is om de ruim 1 miljoen patiënten met diabetes type 2 in Nederland via hun eigen arts de kans te geven om deze progressieve ziekte op een medisch verantwoorde wijze om te keren. Dat is vaak mogelijk, nog voordat een kettingreactie aan medische complicaties – zoals hart- en vaatziekten, blindheid, depressie, amputaties-  plaatsvindt. Een specifieke verandering van leefstijl vormt de sleutel naar betere bloedsuikers en gezondheid en minder ziektelast, medicatie en complicaties. Ik zie het als mijn missie om in mijn nieuwe functie zoveel mogelijk artsen en patiënten hiervan bewust te maken en hen te voorzien van wetenschappelijke en praktische klinische kennis hierover. Leefstijlgeneeskunde als behandelvorm is cruciaal voor de transitie van ziekte & zorg naar gezondheid & gedrag. Bij diabetes type 2 is het zelfs het enige medicijn wat echt duurzaam werkt.”

Stichting Voeding Leeft is initiatiefnemer van het met de Zinnige Zorg-award bekroonde programma Keer Diabetes2 Om. Deze programma’s zijn niet onopgemerkt gebleven in de politiek. Dit najaar brachten zowel de Tweede Kamer als minister Bruins een werkbezoek aan het team en deelnemers van het programma Keerdiabetesom.nl. Ook vanuit India, Singapore en Hong Kong is er sinds kort interesse en lopen er inmiddels contacten. Volgens de WHO lijden dan ook ca. een half miljard mensen aan diabetes type 2 en gaat dat aantal sterk stijgen, vooral in opkomende economieën. “Dit zorgprogramma heeft zelfs een substantieel exportpotentieel. Nederlandse kennis en innovatie die de wereld wat gezonder en beter kunnen maken. Daarom voelen wij ons bevoorrecht hiermee verder aan te slag te kunnen gaan”, aldus Geerlings.

Foto’s: Willem Geerlings (rechts) en Hanno Pijl (links).

Voor meer info en interviews: woordvoerder: Martijn van Beek 06-30853053. Bgg. Martijn van Winkelhof 06-18492979