Wetenschappelijke resultaten

Keer Diabetes2 Om (KDO) is een leefstijlbehandeling, ontwikkeld door stichting Voeding Leeft, gericht op het omkeren van diabetes type 2. Keer Diabetes2 Om werkt met leefstijl en zet voeding, beweging, ontspanning en slaap in als medicijn. Het programma wordt wetenschappelijk onderzocht door het Louis Bolk Instituut. Hieronder staan de belangrijkste resultaten na één jaar.

Wetenschappelijk onderzoek

Om de effectiviteit van het groepsprogramma Keer Diabetes2 Om te meten en dit programma te vergelijken met reguliere diabeteszorg, wordt een wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd door het Louis Bolk Instituut. Het Louis Bolk Instituut is een onafhankelijk onderzoeksinstituut en voert onder leiding van Dr. ir. Gerda Pot het onderzoek uit bij 1900 deelnemers in de periode 2017-2019.

Het onderzoek toetst de volgende hypotheses:

  • deelnemers gebruiken tot twee jaar na afloop van het programma minder medicatie en hebben gezondere bloedwaarden (HbA1C).
  • deelnemers voelen zich tot twee jaar na afloop van het programma beter.
  • deelnemers hebben minder zorg nodig en hun zorguitgaven dalen.

Deelnemers aan Keer Diabetes2 Om melden zichzelf aan voor het programma. Deelnemers worden niet gerandomiseerd: er is geen controlegroep die een alternatieve interventie aangeboden krijgt. Alle 1.900 deelnemers die in de periode 2017-2019 starten met het programma Keer Diabetes2 Om worden uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. Bij deelname aan het onderzoek worden deelnemers twee jaar wetenschappelijk gevolgd. Het onderzoek is gestart in januari 2017. De laatste groep zal halverwege 2019 starten, waarmee het onderzoek medio 2021 zal eindigen.

Keer Diabetes2 Om doet de praktische uitvoering van het programma en heeft geen onderzoeksdata in handen, slaat geen onderzoeksdata op en heeft geen toegang tot onderzoeksdata op individueel niveau.

“*Louis Bolk Instituut 4e tussenrapportage januari 2019. Wetenschappelijk onderzoek naar het effect van het groepsprogramma Keer Diabetes2 Om van Voeding Leeft in samenwerking met Coöperatie VGZ, publicatie in voorbereiding. De rapportage is gebaseerd op deelnemers waarvan data beschikbaar is. Door verlies van follow-up en de stapsgewijze inclusie van deelnemers varieert het aantal waarnemingen per datapunt.

Wil je het gehele wetenschappelijk onderzoek lezen van Louis Bolk?

Vul onderstaand formulier in als je de onderzoeksrapportage wil ontvangen.