Omkeren met resultaat

Deelname aan Keer Diabetes2 Om leidt bij de meeste mensen tot meer energie en minder medicatie. Een deel van de mensen kan zelfs helemaal zonder diabetesmedicatie. Dit blijkt ook uit wetenschappelijk onderzoek, uitgevoerd door het Louis Bolk Instituut van 2017-2019. De meeste mensen slapen beter, ervaren meer rust en hebben meer grip op hun leven. Kortom, hun kwaliteit van leven is verbeterd.

Wetenschappelijk resultaten na één jaar*

*Louis Bolk Instituut 4e tussenrapportage januari 2019. Wetenschappelijk onderzoek naar het effect van het groepsprogramma Keer Diabetes2 Om van Voeding Leeft in samenwerking met Coöperatie VGZ. Resultaten na 12 maanden. De rapportage is gebaseerd op deelnemers waarvan data beschikbaar is. Door verlies van follow-up en de stapsgewijze inclusie van deelnemers varieert het aantal waarnemingen per datapunt.

Meer lezen?

In 2017-2019 is een grootschalig onderzoek (n=1900) naar de effectiviteit van Keer Diabetes2 Om uitgevoerd door het Louis Bolk Instituut, onder leiding van Dr. ir. Gerda Pot. De dataverzameling loopt tot medio 2021. Keer Diabetes2 Om doet de praktische uitvoering van het programma en heeft geen onderzoeksdata in handen, slaat geen onderzoeksdata op en heeft geen toegang tot onderzoeksdata op individueel niveau.

Vul onderstaand formulier in als je 4e tussenrapportage (januari 2019) wilt ontvangen.