Keer Diabetes2 Om leert deelnemers hun leefstijl zo aan te passen dat zij hun diabetes type 2 in vele gevallen weten te keren en gezond(er) worden en blijven. Het programma geeft mensen met diabetes type 2 meer regie over hun ziekte.

Deelnemers leren over

  • de fysiologische kenmerken van diabetes type 2
  • de werking en het effect van medicatie
  • hoe controle te krijgen over de ziekte en mentale obstakels te overkomen
  • hoe beter voor zichzelf te zorgen
  • de kwaliteit van eten in plaats van het tellen van calorieën
  • hoe een aangepast voedingspatroon ervoor zorgt dat de diabetes type 2 verbetert en/of omkeert
  • hoe fysieke inspanning en beweging bijdraagt aan het omkeren van diabetes type 2
  • het belang van het voelen en voeden van je lichaam

Lees hier meer over het volledige programma.