Privacyverklaring Voeding Leeft

OMGANG PERSOONSGEGEVENS 

Voeding Leeft verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. Graag geven wij hierover de volgende informatie. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Stichting Voeding Leeft, gevestigd in Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister met nummer 52461742 te Amsterdam. Voeding Leeft schakelt Reverse B.V., gevestigd in Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister met nummer 67392512, in voor de verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens. Reverse B.V. is 100% dochteronderneming van Voeding Leeft en tussen beide partijen is een verwerkingsovereenkomst afgesloten. Reverse B.V. gebruikt de handelsnaam “Keer Diabetes2 Om”. 

Doel en rechtsgrond voor onze verwerking
Voeding Leeft verwerkt uw persoonsgegevens in de eerste plaats om deelname aan een informatiebijeenkomst of nascholing mogelijk te maken en om u te voorzien van producten en/of diensten die u bij Voeding Leeft hebt aangevraagd. Bij geaccrediteerde nascholingen verwerkt Voeding Leeft uw persoonsgegevens om accreditatiepunten toe te kennen. Aanvullend verwerkt Voeding Leeft uw persoonsgegevens in het kader van haar bedrijfsvoering, waaronder het verbeteren van onze diensten en bijeenkomsten, administratie, de naleving van wettelijke verplichtingen en het behandelen van verzoeken, klachten en geschillen. Voorts verwerkt Voeding Leeft persoonsgegevens voor marketing- en communicatiedoeleinden, waaronder het beheren van deze website en het verzenden van e-mailnieuwsbrieven. Rechtsgrondslagen voor de verwerking zijn het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten die Voeding Leeft met u sluit, het voldoen aan wettelijke verplichtingen en de behartiging van gerechtvaardigde belangen van Voeding Leeft, en van haar cliënten en derden. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Voor het verzenden van de e-mailnieuwsbrief, het versturen van uitnodigingen per e-mail voor informatiebijeenkomsten en/of andere evenementen en het plaatsen van cookies en webbeacons, vraagt Voeding Leeft voorts uw toestemming. Ook hiervoor kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken.

Welke persoonsgegevens: herkomst
Voeding Leeft verwerkt uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, functie, BIG nummer en/of kwaliteitsregister nummer, NAW-gegevens van de praktijk waar u werkzaam bent, en overige informatie die noodzakelijk is met het oog op haar dienstverlening of één van de andere hiervoor genoemde verwerkingsdoelen. Voeding Leeft verkrijgt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan haar bekendmaakt, of omdat zij deze in het kader van haar dienstverlening (of één van onze andere verwerkingsdoelen) van derden verkrijgt. 

Als u wilt of gaat deelnemen aan een informatiebijeenkomst en/of nascholing
Voorafgaand aan de bijeenkomst registreert Voeding Leeft uw naam, e-mailadres, functie en NAW-gegevens van de praktijk waar u werkzaam bent om uw aanmelding in orde te maken en de bijbehorende informatie te kunnen toesturen. Na de bijeenkomst gebruikt Voeding Leeft uw gegevens om contact met u op te nemen als u heeft aangegeven interesse te hebben in één van de aangeboden diensten en om uw BIG nummer en/of kwaliteitsregister nummer op te vragen. Als u hier geen interesse in heeft, dan zullen wij uw persoonsgegevens uiterlijk een maand na het bezoek van de bijeenkomst definitief uit onze systemen verwijderen. Als u interesse heeft in één van de aangeboden diensten bewaren wij uw gegevens uiterlijk 2 jaar. Als u bij registratie voor de bijeenkomst hebt aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen, dan zullen wij uw naam en e-mailadres daarvoor gebruiken en bewaren tot u zich afmeldt voor de nieuwsbrief.

Samenwerking met derden
Voeding Leeft verstrekt uw gegevens niet aan derden. 

Uw rechten
U heeft het recht om Voeding Leeft te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. Indien de gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, heeft u het recht om wijziging of aanvulling ervan te verzoeken. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van deze gegevens en om Voeding Leeft te verzoeken uw gegevens te verwijderen. De verwerking van uw persoonsgegevens door Voeding Leeft is gebaseerd op uw toestemming. U heeft te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. Intrekking van de toestemming kan niet met terugwerkende kracht en doet derhalve geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van je gegevens voorafgaand aan de intrekking. U kunt aanspraak maken op bovengenoemde rechten per e-mail of per brief, middels de contactgegevens opgenomen in dit document in de alinea getiteld ‘contact’. Voeding Leeft neemt een besluit binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek. Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, verwijzen we u naar de alinea ‘klachtenregeling’ in dit document.

Wijzigingen
Voeding Leeft houdt zich te allen tijde het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring overeenkomstig geldende wet- en regelgeving. Controleer de webpagina van tijd tot tijd om op de hoogte te blijven van eventuele veranderingen.

Doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Unie
Je persoonsgegevens worden door Voeding Leeft [in beginsel] niet doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie. Voor het verzorgen van mailings schakelt Voeding Leeft MailChimp in als verwerker. MailChimp is gevestigd in de Verenigde Staten en neemt deel aan Privacy Shield. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door MailChimp verwijzen wij je naar het privacybeleid van MailChimp. Voor het verwerken van persoonsgegevens schakelt Voeding Leeft het CRM-systeem Salesforce in als verwerker. Salesforce is gevestigd in de Verenigde Staten en neemt deel aan Privacy Shield. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Salesforce verwijzen wij u naar het privacybeleid van Salesforce.

Klachtenregeling Voeding Leeft
Voeding Leeft vindt het belangrijk dat u tevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening. Voeding Leeft probeert het werk zo goed mogelijk uit te voeren en de kwaliteit te waarborgen. Toch kan het zijn, dat u minder tevreden bent of zelfs een klacht hebt. Wij nemen uw klacht uiterst serieus en zoeken graag samen naar een oplossing. U kunt uw klacht doorgeven via mail (info@voedingleeft.nl) of telefoon (020-2217906). Uw klacht komt dan op het hoofdkantoor terecht en zal daar in behandeling worden genomen. Er zal telefonisch of per mail contact met u worden opgenomen.

Contact
Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens, en om gebruik te maken van uw hierboven genoemde rechten, kunt u contact opnemen met info@voedingleeft.nl of bellen met het hoofdkantoor van Voeding Leeft via telefoonnummer 020-2217906.

Cookies, Google Analytics en andere gegevens die we verwerken als u gebruik maakt van de website van Voeding Leeft en Keer Diabetes2 Om.

Cookies
Een cookie is een tekstbestand dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar doorgaans kunt u  de instelling van uw browser wijzigen om dat te verhinderen. Als u geen cookies wilt ontvangen, kijk dan onder de Help-functie van uw Internet-browser om te zien hoe u alle cookies kunt blokkeren. U kunt ook een seintje ontvangen voordat een cookie wordt opgeslagen. Bij het bezoeken van onze website kunnen de volgende cookies worden geplaatst:

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van cookies van Google Analytics. Via deze cookies (“_ga”, “_gat_ua” en “_gid”) worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website en de hierop gepresenteerde informatie te optimaliseren. Om te borgen dat informatie uit cookies niet herleidbaar is tot een individu, en ook niet door Google kan worden ingezien of gebruikt, heeft Voeding Leeft maatregelen getroffen in lijn met de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens inzake het privacy vriendelijk instellen van Google Analytics. Er is een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. Daarbij is gekozen voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres, en is ’gegevens delen’ uitgezet. Voeding Leeft maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies. Meer informatie over deze cookies vindt u op de website van Google.

MailChimp
Bij de verzending van e-mailnieuwsbrieven en uitnodigingen voor andere evenementen maakt Voeding Leeft gebruik van MailChimp. Op de inschrijfpagina’s voor nieuwsbrieven en uitnodigingen plaatst MailChimp een cookie (“AVESTA_ENVIRONMENT”). Meer informatie over deze cookies vindt u op de website van MailChimp. De met gebruik van MailChimp verzonden e-mails bevatten voorts webbeacons. Een webbeacon, ook wel internet tag, pixel tag of clear GIF genoemd, wordt gebruikt om informatie te verzamelen over het gebruik van de e-mails. Aan de hand daarvan kan Voeding Leeft het gebruik van de nieuwsbrief en de uitnodigingen analyseren en de inrichting en inhoud hiervan optimaliseren.