Bewezen effectief.

Méér energie en minder medicatie met Keer Diabetes2 Om.

Wetenschap als de basis

Een team van wetenschappers, artsen en andere professionals werkt dagelijks aan de inhoud, (door)ontwikkeling en kwaliteit van Keer Diabetes2 Om. We willen impact maken en zeker weten dat wij het goede onderzoek en bijbehorende analyses doen om effect aan te tonen. We werken voor onderzoeken samen met universitair medische centra en bepalen de onderzoeksopzet altijd gezamenlijk. Daarnaast werken we met meerdere gezondheidsfondsen en patiëntenverenigingen voor het verkrijgen van relevante input vanuit de patiëntgroep. Dit jaar nog hopen we, na publicatie van de 2-jaar resultaten, ook de eerste 4-jaars resultaten te publiceren!

Geen zin om te lezen? Bekijk de video over de resultaten van Keer Diabetes2 Om.

Wetenschappelijke resultaten

Uit recent onderzoek uitgevoerd door het Louis Bolk Instituut van 2017-2019 blijkt dat deelname aan Keer Diabetes2 Om bij de meeste mensen leidt tot meer energie en minder medicatiegebruik. Een deel van de mensen kan zelfs helemaal zonder diabetesmedicatie, zie het peer-reviewed paper in de British Medical Journal Nutrition, Prevention & Health.

Resultaten van oud-deelnemers

Ieder mens is uniek. Ieder lichaam is anders. Daarom kunnen de resultaten per persoon verschillen. Gelukkig is Keer Diabetes2 Om een effectieve leefstijlbehandeling voor iedereen.

Lees meer
Nynke van der Zijl
Huisarts en hoofd medisch team
In de 'richtlijnen voor huisartsen' staat dat leefstijl de eerste stap is voor behandeling bij diabetes type 2. We weten dat dit helaas niet altijd gebeurt. Vaker worden eerst medicijnen voorgeschreven. Keer Diabetes2 Om laat zien dat de inzet van leefstijl als medicijn – ook op de lange termijn – héél effectief is en dat is een mooie stap voorwaarts. Iedere behandeling waardoor minder medicatie nodig is, is immers winst.
Debbie
Oud-deelnemer Keer Diabetes2 Om
“De recepten uit de surinaamse en hindoestaanse keuken sluiten, met een aantal kleine aanpassingen, goed aan bij de diabetes verantwoorde recepten.”