Henk (67) “Al bijna drie jaar geen insuline meer hoeven spuiten. Ik voel me weer fit en ik eet fantastisch”

Omgang patiëntengegevens

Hoe gaat Keer Diabetes2 Om met patiëntgegevens om? 

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 6 november 2017.

 

Gegevens die we verwerken wanneer u gebruikt maakt van diensten van
Keer Diabetes2 Om:
– Persoonsgegevens (zoals contactgegevens);
– Bijzondere persoonsgegevens ten aanzien van uw gezondheid.

Keer Diabetes2 Om gaat vertrouwelijk om met (bijzondere) persoonsgegevens.

Waarom we deze gegevens verwerken
We verwerken deze gegevens om deelname aan een informatiebijeenkomst en/of aan het groepsprogramma Keer Diabetes2 Om mogelijk te maken.

Informatiebijeenkomst
Wij verwerken uw gegevens om u aan te melden voor een informatiebijeenkomst; Na de informatiebijeenkomst geeft u aan of u wel, misschien of geen interesse heeft in een inschrijfformulier voor het groepsprogramma. Afhankelijk van uw antwoord, verwerken we uw gegevens.

  • Interesse/misschien: We geven een inschrijfformulier mee en noteren uw naam en uw e-mailadres. Ook kunt u uw telefoonnummer met ons delen als u dit wilt. Zo kunnen we contact met u opnemen omtrent u (mogelijke) inschrijving. Besluit u niet deel te willen nemen? Dan worden uw gegevens automatisch verwijderd.
  • Geen interesse: Uw gegevens worden automatisch verwijderd.
  • Wij vragen u enkele dagen na de bijeenkomst om uw tevredenheid met ons te delen. Beantwoordt u deze vraag? Dan ontvangen wij van u uw anonieme antwoorden.

Groepsprogramma Keer Diabetes2 Om

  • Uw gegevens zijn nodig om uw mogelijke deelname aan het groepsprogramma te beoordelen;
  • Als u aan het programma deelneemt zijn uw contactgegevens nodig om u op de hoogte te houden van programma gerelateerde informatie en om uw voortgang tijdens het programma te bewaken;
  • Tijdens het programma gebruiken we uw gegevens om, als dit nodig is, af te kunnen stemmen met uw behandelend arts;
  • Wij vragen u tijdens het programma om uw tevredenheid met ons te delen. Beantwoordt u deze vraag? Dan ontvangen wij van u uw anonieme antwoorden.
  • Na het programma van in totaal twee jaar gebruiken we uw contactgegevens om u op de hoogte te houden van relevante informatie rondom Keer Diabetes2 Om;
  • Gebruik van en informatie delen op de online community binnen het groepsprogramma is op uw eigen risico. Mijn.keerdiabetes2Om.nl is een beveiligde omgeving. Keer Diabetes2 Om streeft erna om het platform optimaal te beveiligen. Keer Diabetes2 Om kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik van deze dienst.

Samenwerking met derden

We werken momenteel samen met zorggroepen en met het Louis Bolk Instituut.

Zorggroepen 

We ontvangen persoonsgegevens van zorggroepen als zij door ons worden ondersteund bij het, via een brief, onder de aandacht brengen van het groepsprogramma bij patiënten die aan de in- en exclusiecriteria voldoen. De ontvangen contactgegevens verwijderen we binnen twee weken nadat de brieven zijn verstuurd aan de door de zorggroep aangeleverde huisartsenpraktijken.

Louis Bolk Instituut

Het onafhankelijke onderzoeksinstituut Louis Bolk te Driebergen voert wetenschappelijk onderzoek uit naar het omkeren van Diabetes type 2. Deelnemers tekenen een informed consent voor deelname aan het onderzoek en leveren hun gegevens direct aan de onderzoekers.

Bepalen hoe uw gegevens worden gebruikt

Door uw persoonsgegevens met ons te delen, kunt u gebruik maken van onze diensten. U kunt zelf bepalen of en zo ja op welke wijze uw gegevens gebruikt worden. Wilt u niet (meer) dat u gegevens gebruikt worden, laat het ons dat weten via info@keerdiabetesom.nl

Aanmelding gegevensverwerking CBP

De gegevensverwerking is door ons aangemeld bij de wettelijke toezichthouder, het CBP (College Bescherming Persoonsgegevens). Op deze voorwaarden is Nederlands en Europees Recht van toepassing.

Rapportcijfer 9 van deelnemers

Medicatie afbouw

Samenwerking eigen arts

Wetenschappelijk onderbouwd

Bekend van o.a.

Volkskrant
Trouw
NOS
RTL Nieuws