Omgang patiëntengegevens

Hoe gaat Keer Diabetes2 Om met patiëntgegevens om? 

Keer Diabetes2 Om treedt onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op als zogenaamde ‘verwerkingsverantwoordelijke’. Dit betekent dat wij verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw gegevens. Ook houdt het in dat wij bepalen voor welk doel we uw gegevens nodig hebben en welke middelen we hierbij gebruiken.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 18-5-2018.

 

Gegevens die we verwerken wanneer u gebruikt maakt van diensten van Keer Diabetes2 Om:
– Persoonsgegevens (zoals contactgegevens tijdens eventuele voortraject van Keer Diabetes2 Om);
– Bijzondere persoonsgegevens ten aanzien van uw gezondheid (tijdens deelname van Keer Diabetes2 Om)

Keer Diabetes2 Om gaat vertrouwelijk om met (bijzondere) persoonsgegevens.

 

Waarom we deze gegevens verwerken
We verwerken deze gegevens om deelname aan een informatiebijeenkomst en/of aan het groepsprogramma Keer Diabetes2 Om mogelijk te maken.

Informatiebijeenkomst
Wij verwerken uw gegevens om u aan te melden voor een informatiebijeenkomst; Na de informatiebijeenkomst geeft u aan of u wel of geen interesse heeft in deelname aan het groepsprogramma. Ook geeft u hier aan wel of geen interesse te hebben in het ontvangen van de nieuwsbrief. Afhankelijk van uw antwoord, verwerken we uw gegevens.

 • Interesse: We geven een inschrijfformulier mee en noteren uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Zo kunnen we contact met u opnemen omtrent uw (mogelijke) inschrijving. Besluit u niet deel te willen nemen? Dan worden uw gegevens verwijderd.
 • Geen interesse: Uw naam en mailadres worden gebruikt voor het ontvangen van de nieuwsbrief, tenzij anders door u aangegeven. Dan worden uw gegevens volledig verwijderd.

 

Gegevens die we verwerken als u gebruikt maakt van de website van Keer Diabetes2 Om:

 • Het IP-adres.
 • De internetbrowser, het besturingssysteem en apparaattype.
 • Gegevens over uw activiteiten op de website. Denk hierbij aan bezochte pagina’s, de links waarop u heeft geklikt en via welk weg u op de website bent gekomen.
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een contactformulier op de website aan te maken.Hierbij wordt naar uw naam en mailadres gevraagd, zodat wij uw vraag zo snel mogelijk kunnen beantwoorden.

Groepsprogramma Keer Diabetes2 Om

 • Uw gegevens zijn nodig om uw mogelijke deelname aan het groepsprogramma te beoordelen;
 • Als u aan het programma deelneemt zijn uw contactgegevens nodig om u op de hoogte te houden van programma gerelateerde informatie;
 • Tijdens het programma (0-6 maanden) gebruiken we uw gegevens om af te kunnen stemmen met u en eventueel uw behandelend arts;
 • Na deelname van het programma (6-24 maanden) gebruiken we uw gegevens om u te informeren over het nazorgtraject en uw voortgang te bewaken. Tevens bieden hierdoor uw hoofdbehandelaar de mogelijkheid ondersteuning in te winnen bij Keer Diabetes2 Om, om het proces te handhaven of te verbeteren.
 • Na het afsluiten van de nazorgfase (na 24 maanden) worden uw gegevens bewaard. We bieden hierdoor uw hoofdbehandelaar de mogelijkheid ondersteuning in te winnen bij Keer Diabetes2 Om, om het proces te handhaven of te verbeteren indien nodig.
 • Na het programma van twee jaar gebruiken we uw naam en mailadres om u op de hoogte te houden van relevante informatie rondom Keer Diabetes2 Om;
 • Wij vragen u tijdens het programma om uw tevredenheid met ons te delen. Beantwoordt u deze vraag? Dan ontvangen wij van u uw anonieme antwoorden.
 • Gebruik van en informatie delen op de online community binnen het groepsprogramma is op uw eigen risico. Mijn.keerdiabetes2Om.nl is een beveiligde omgeving. Keer Diabetes2 Om streeft erna om het platform optimaal te beveiligen. Keer Diabetes2 Om kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik van deze dienst.


Samenwerking met derden

We werken momenteel samen met zorggroepen en met het Louis Bolk Instituut.


Zorggroepen 

We ontvangen persoonsgegevens van zorggroepen als zij door ons worden ondersteund bij het, via een brief, onder de aandacht brengen van het groepsprogramma bij patiënten die aan de in- en exclusiecriteria voldoen. De ontvangen contactgegevens verwijderen we binnen twee weken nadat de brieven zijn verstuurd aan de door de zorggroep aangeleverde huisartsenpraktijken.


Louis Bolk Instituut

Het onderzoeksinstituut Louis Bolk te Driebergen voert wetenschappelijk onderzoek uit naar het omkeren van Diabetes type 2. Deelnemers tekenen een informed consent voor deelname aan het onderzoek en leveren hun gegevens op anonieme en directe wijze aan de onderzoekers.


Bepalen hoe uw gegevens worden gebruikt

Door uw gegevens met ons te delen, kunt u gebruik maken van onze diensten. Mocht u graag zien dat uw persoonsgegevens niet (meer) gebruikt worden, kunt u onderaan de maandelijkse nieuwsbrief u afmelden. De gegevens worden dan automatisch verwijderd.

Mocht u een inschrijfformulier hebben geretourneerd met bijzondere patientgegevens ten aanzien van uw gezondheid, en wilt u dat deze definitief verwijderd worden, neem dan contact op via info@keerdiabetesom.nl of bel 020-2217906. Keer Diabetes2 Om zorgt er voor dat uw gegevens volledig worden verwijderd.


Aanmelding gegevensverwerking CBP

De gegevensverwerking is door ons aangemeld bij de wettelijke toezichthouder, het CBP (College Bescherming Persoonsgegevens).

Rapportcijfer 9 van deelnemers

Rapportcijfer 9 van deelnemers

Medicatie afbouw

Medicatie afbouw

Samenwerking eigen arts

Samenwerking eigen arts

Wetenschappelijk onderbouwd

Wetenschappelijk onderbouwd

Bekend van o.a.

Volkskrant
Trouw
RTL Nieuws
NOS