Klachtenregeling Keer Diabetes2 Om

Keer Diabetes2 Om vindt het belangrijk dat je tevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening. Zowel op het hoofdkantoor als op de programma locaties probeert Keer Diabetes2 Om het werk zo goed mogelijk uit te voeren en de kwaliteit te waarborgen. Toch kan het zijn, dat je minder tevreden bent of zelfs een klacht hebt. Wij nemen jouw klacht uiterst serieus en zoeken graag samen naar een oplossing. 

Bij een klacht over de communicatie, deelname of begeleiding gedurende het programma, kun je contact opnemen met de programmacoördinator van de groep. Samen zoeken jullie naar een oplossing. Komen jullie er samen niet uit, dan stuurt de programmacoördinator je een klachtenformulier toe. We vragen je de klacht via dit formulier in te dienen en op te sturen via email naar info@voedingleeft.nl of per post naar het hoofdkantoor van Keer Diabetes2 Om: Nieuwezijds Voorburgwal 21-3 1012 RC Amsterdam. 

Bij klachten die niet gerelateerd zijn aan het programma, kun je ons dit via mail (info@voedingleeft.nl) of telefoon (020-2217906) laten weten. Je klacht wordt in behandeling genomen en er zal telefonisch of per mail contact met je worden opgenomen.

Hoofd Kwaliteit van Keer Diabetes2 Om neemt de klacht in behandeling. Zij neemt binnen twee weken contact met je op om de klacht te bespreken en zoekt samen met jou naar een oplossing. Keer Diabetes2 Om streeft ernaar de kwaliteit te waarborgen en te verbeteren waar nodig.

Keer Diabetes2 Om is aangesloten bij de Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). Indien je ontevreden bent over de aangeboden oplossing, kun je je klacht voorleggen aan een onafhankelijke, onpartijdige klachtenfunctionaris van de SKGE. Meer informatie over deze procedure vind je op de website van de SKGE.

Klokkenluidersregeling

Keer Diabetes2 Om vindt het belangrijk dat alle (oud)medewerkers zich vrij en veilig voelen om een misstand te melden. In de Klokkenluidersregeling staat onder meer beschreven hoe te melden, de mogelijkheden daartoe en de bescherming bij het melden van een misstand.