Klachtenregeling

Klachtenregeling Keer Diabetes2 Om

De organisatie en begeleidingsteams van Keer Diabetes2 Om vinden het belangrijk dat u tevreden bent over de dienst- en zorgverlening. Zowel op het hoofdkantoor- als op de programmalocaties probeert Keer Diabetes2 Om het werk zo goed mogelijk uit te voeren. Toch kan het voorkomen dat u over bepaalde zaken minder tevreden bent. U kunt dan gebruik maken van de klachtenregeling. Keer Diabetes2 Om neemt uw klacht serieus. 

Graag maken we u er op attent dat zorgverzekeraar VGZ – en bijhorende merken – uw klacht betreffende Keer Diabetes2 Om niet in behandeling kan nemen. Keer Diabetes2 Om is als organisatie verantwoordelijk om klachten betreffende communicatie, deelname en begeleiding in behandeling te nemen en samen met u naar een oplossing te zoeken. 


Ik ben (nog) geen deelnemer van het programma Keer Diabetes2 Om.
Wanneer u een klacht heeft over de communicatie en gang van zaken binnen Keer Diabetes2 Om, kunt u per mail, telefoon of brief uw klacht indienen (zie contactgegevens onderaan de pagina). Uw klacht komt op het hoofdkantoor terecht en zal met aandacht in behandeling worden genomen. Keer Diabetes2 Om streeft ernaar binnen 5 werkdagen telefonisch contact met u op te nemen.

Ik ben deelnemer van het programma

Programma coördinator Keer Diabetes2 Om
Heeft u een klacht over de gang van zaken of begeleiding gedurende deelname aan het programma, dan kunt u contact opnemen met de programma coördinator van uw groep.
De contactgegevens van de programma coördinator staan in uw deelnemersmap. Samen met u bekijkt de programma coördinator uw klacht zorgvuldig en wordt er gezocht naar een oplossing.

Directeur Keer Diabetes2 Om

Komt u er samen niet uit, dan wordt de klacht voorgelegd aan de directeur van Keer Diabetes2 Om, Martijn van Beek. Hij zal binnen enkele dagen telefonisch contact met u opnemen om de klacht te bespreken. Samen met u zal er naar een oplossing worden gezocht.

Klachtenfunctionaris (onafhankelijk)
Mocht u met de directeur samen geen oplossing vinden, zal uw klacht worden voorgelegd aan de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris en is onafhankelijk en onpartijdig.
Zij heeft als hoogste doel u te adviseren in hoe de klacht of het probleem op te lossen. Daarnaast streeft zij ernaar om de kwaliteit van de zorg en organisatie Keer Diabetes2 Om te verbeteren.

De wet van kwaliteit, klachten en geschillenzorg (Wkkgz)

Mocht u met de klachtenfunctionaris samen geen oplossing vinden, kunt u gebruik maken van de erkende geschillencommissie. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien u de klacht eerst heeft voorgelegd aan Keer Diabetes2 Om en bovenstaand traject hebt gevolgd. Op de commissiepagina (klik hier) vindt u het regelement en de brochure van de commissie met daarin de kosten en het regelement van het indienen van uw klacht.

Complimenten en suggesties kunt u per post of per mail doorgeven via onderstaande contactgegevens.

Rapportcijfer 9 van deelnemers

Rapportcijfer 9 van deelnemers

Medicatie afbouw

Medicatie afbouw

Samenwerking eigen arts

Samenwerking eigen arts

Wetenschappelijk onderbouwd

Wetenschappelijk onderbouwd

Bekend van o.a.

RTL Nieuws
Volkskrant
EenVandaag
NOS