Fantastisch nieuws voor alle mensen met (kans op) diabetes type 2 en voor jou als zorgverlener!

Vanaf 1 januari 2023 wordt de behandeling Keer Diabetes2 Om als eerste gespecialiseerde Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) vanuit het basispakket vergoed. Deze gespecialiseerde GLI is ontwikkeld voor mensen met prediabetes en mensen die diabetes type 2 hebben en geen medicatie of alleen metformine gebruiken.

Wat houdt de Keer Diabetes2 Om GLI in?

Deelnemers werken in 2 jaar aan duurzame gedragsverandering op het gebied van voeding, beweging, ontspanning en slaap. Mensen leren door zelf te ervaren wat een andere leefstijl met hen doet en leren de keuzes te maken die bij hen passen. Deelnemers worden in groepen begeleid door een multidisciplinair team van een verpleegkundige, gedragscoach, diëtist en programmacoördinator. De Keer Diabetes2 Om GLI wordt volledig digitaal aangeboden. Het reguliere Keer Diabetes2 Om programma (KDO+) blijft op verschillende locaties door het land aangeboden, voor een andere doelgroep (zie verderop). Beide programma’s hanteren gestandaardiseerde behandelprotocollen en hebben een kwaliteitssysteem met kwaliteitscontrole en een verbetercycli.

Wat betekent dit voor jou als zorgverlener?

De kans is nu nog groter dat jouw patiënt deel kan nemen aan Keer Diabetes2 Om! Er zijn nu twee vormen van het Keer Diabetes2 Om programma beschikbaar, voor twee verschillende doelgroepen:

  • Keer Diabetes2 Om GLI: voor patiënten met prediabetes of diabetes type 2 die geen diabetes medicatie of alleen metformine gebruiken. De begeleiding is digitaal. Dit programma wordt vanaf 2023 vergoed vanuit het basispakket voor iedere verzekerde.
  • Keer Diabetes2 Om+: voor patiënten met diabetes type 2 die diabetesmedicatie (zoals SU-derivaten en/of insuline) gebruiken waarbij het risico bestaat op hypoglykemie of diabetische ketoacidose bij leefstijlaanpassing. De begeleiding is fysiek en is er i.v.m. de veiligheid sprake van extra medische begeleiding. De meeste verzekeraars vergoeden dit programma.

Keer Diabetes2 Om is ook op de lange termijn effectief

Na 24 maanden was het gemiddeld gewichtsverlies van deelnemers nog 7 kg, gebruikte 67% van de respondenten minder diabetesmedicatie en 28% (nog steeds) geheel geen diabetesmedicatie. 71% van de deelnemers die bij start insuline gebruikte en toen heeft afgebouwd, was na 24 maanden nog steeds gestopt. Kwaliteit van leven verbeterde significant (Pot et al., 2020). Daarnaast vond een nieuwe studie onlangs dat de nierfunctie van Keer Diabetes2 Om deelnemers met een verminderde nierfunctie bij start na 6 maanden statistisch significant verbeterd was (Wilmsen et al., 2022). Lees hier verder.

Hoe werkt verwijzen?

Hoe werkt verwijzen? Je kan Keer Diabetes2 Om vinden in Zorgdomein via: Welzijn / Hulpmiddelen > Welzijnsdiensten & Cursussen > Diabetes mellitus > Keer Diabetes2 Om. Na aanmelding beoordeelt ons medisch team welke vorm van het programma Keer Diabetes2 Om het meest geschikt is voor jouw patiënt. Zij nemen contact op met jouw patiënt om dit te bespreken en een startdatum in te plannen.

We helpen je graag verder

Kijk op de website www.keerdiabetesom.nl of neem contact op met David Bakx, manager zorgrelaties: david@voedingleeft.nl.