KDO inclusie en exclusie criteria 2022

Basis inclusiecriteria KDO regulier – VGZ, Menzis en DSW
 • Diagnose diabetes type 2 en gebruik diabetesmedicatie
 • Leeftijd t/m 80 jaar (tussen de 70-80 jaar in overleg)
 • Overgewicht (BMI>25) en/of een vergrote buikomvang
 • Voldoende motivatie voor een leefstijlverandering
 • Beheersing van de Nederlandse taal
 • Toegang tot internet en e-mail adres
CZ inclusiecriteria KDO regulier
 • Gebruik van insuline – ATC code A10A mag ook in combinatie met andere medicatie voor
  diabetes type 2
 • Gebruik van diabetesmedicatie – ATC code A10 mag ook in combinatie met andere
  medicatie voor diabetes type 2 EN leeftijd tot en met 50 jaar
 • Patiënten op maximale orale medicatie of die insuline moeten gaan spuiten (als volgende besproken stap)
CZ inclusiecriteria KDO Metformine – digitaal
 • Gebruik van alleen Metformine – ATC code A10BA02
 • Leeftijd t/m 80 jaar (tussen de 70-80 jaar in overleg)

 

Exclusiecriteria specifiek CZ
 • Gebruik van metformine + andere orale bloedglucose verlagende medicatie bij leeftijd > 50
  jaar
 • Basis exclusiecriteria – KDO – alle verzekeraars
 • Type 1 diabetes mellitus of LADA
 • Geen medicatie voor T2DM
 • SGLT2 remmer die niet kan/mag worden gestopt
 • Hartfalen bij NYHA klasse III en IV
 • Nierinsufficientie met een eGFR < 30
 • Ernstig COPD (GOLD III/ IV)
 • Aanwezigheid eetstoornis (boulimia nervosa of binge eating disorder)
 • Leeftijd ouder dan 80 jaar
 • Veganistisch dieet
 • Bariatrische operatie gastric bypass/ sleeve/ mini-gastric bypass
 • Ontbreken eigen e-mail adres
 • Onvoldoende motivatie
 • Zwangerschap of zwangerschapswens binnen zes maanden na start programma