Omkeren met resultaat

Mensen die deel hebben genomen aan Keer Diabetes2 Om ervaren meer energie, gebruiken minder medicatie, slapen beter, ervaren meer rust en hebben meer grip op hun leven, kortom hun kwaliteit van leven is verbeterd.

De gezondheidsstatus van deelnemers wordt voor, tijdens en na de behandeling verzameld en gerapporteerd. Het merendeel van de deelnemers weet zijn diabetes type 2 om te keren, gebruikt minder medicatie en heeft gezondere HbA1C waarden na Keer Diabetes2 Om.

“*Louis Bolk Instituut 4e tussenrapportage januari 2019. Wetenschappelijk onderzoek naar het effect van het groepsprogramma Keer Diabetes2 Om van Voeding Leeft in samenwerking met Coöperatie VGZ, publicatie in voorbereiding. De rapportage is gebaseerd op deelnemers waarvan data beschikbaar is. Door verlies van follow-up en de stapsgewijze inclusie van deelnemers varieert het aantal waarnemingen per datapunt.