Omkeren met resultaat

Deelname aan Keer Diabetes2 Om leidt bij de meeste mensen tot meer energie en minder medicatie. Een deel van de mensen kan zelfs helemaal zonder diabetesmedicatie. Dit blijkt ook uit wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd door het Louis Bolk Instituut van 2017-2019. De meeste mensen slapen beter, ervaren meer rust en hun kwaliteit van leven is verbeterd. Kortom, zij hebben meer grip op hun leven. 

Keer Diabetes2 Om werkt bij 9 op de 10 deelnemers*

Wetenschappelijke resultaten na 2 jaar*

28% gebruikt geen diabetesmedicatie meer

het merendeel kan stoppen met insuline en SU-derivaten

gemiddeld 7 kg gewichtsverlies

verbetert de kwaliteit van leven

Succesfactoren

Intensiteit

Intensieve 5 daagse training verspreid over 6 maanden, aangevuld met online ondersteuning, gericht op kennisoverdracht van diabetes type 2 en onderliggende factoren van de ziekte

Gezondheidsvaardigheden

Interventie gericht op het aanleren van nieuwe gezondheidsvaardigheden, waardoor de deelnemer meer grip heeft.

Begeleiding

Persoonlijk advies en begeleiding door speciaal opgeleid multidisciplinair team, bestaande uit een verpleegkundige, diëtist, coach en programmacoördinator.

Feedback

Directe biometrische feedback door regelmatig meten van bloedwaarden. Dit zorgt voor meer inzicht in het lichaam en motivatie door direct resultaat.

Voedingsadvies

Het voedingsadvies behelst een wetenschappelijke aanpak met als belangrijkste uitgangspunten het elimineren van (ultra)bewerkt voedsel, het eten van gevarieerde en onbewerkte voeding, drie maaltijden per dag en géén calorierestrictie.

Steun

Betrekken van sociale omgeving en lotgenotencontact draagt in positieve mate bij aan het vergroten van de eigen effectiviteit van de deelnemer