Heerlijk
eten

Anders
bewegen

Lekker ontspannen

Goed
slapen

Medicatie afbouw

Programma opbouw

Start 2-daagse met overnachting

Tijdens deze 2 dagen leert u wat diabetes type 2 is, hoe uw lichaam precies werkt en wat een andere leefstijl voor u kan betekenen. U krijgt praktische handvatten voor uw nieuwe voedingspatroon en leert over zelfregie. Ook is er uitgebreid aandacht voor de veranderingen die u fysiek, mentaal en emotioneel doormaakt. Het begeleidingsteam en de groepsdynamiek ondersteunen u in uw proces.

Programma opbouw

3 terugkomdagen verdeeld over 6 maanden

Na 4 weken, 3 maanden en 6 maanden zijn er 3 terugkomdagen. Hier wordt zowel in groepsverband als individueel gekeken naar hoe het met u is gegaan. Om u ook in uw thuissituatie gesteund te voelen, kunt u op de eerste terugkomdag iemand meenemen. Dit kan een vriend(in), partner of familielid zijn.

Nicole de Groot

Hoofd verpleegkundige Keer Diabetes2 Om

“Support is belangrijk wanneer je een verandering doormaakt. Daarom betrekken wij de thuissituatie en kunt u op de eerste terugkomdag iemand uitnodigen om het proces mee te delen.”

Online community en webinars

Omkeren met resultaat

Mensen die deel hebben genomen aan Keer Diabetes2 Om ervaren meer energie, gebruiken minder medicatie, slapen beter, ervaren meer rust en hebben meer grip op hun leven, kortom hun kwaliteit van leven is verbeterd.

De gezondheidsstatus van deelnemers wordt voor, tijdens en na de behandeling verzameld en gerapporteerd. Het merendeel van de deelnemers weet zijn diabetes type 2 om te keren, gebruikt minder medicatie en heeft gezondere HbA1C waarden na Keer Diabetes2 Om.

Voor ons is voeding zo veel meer dan eten. Ook slapen, bewegen en ontspanning voeden ons leven. En verder dan dat gaat voeding over alles wat je tot je neemt, van boeken, nieuws, vrienden tot gedachten en zingeving.

Ook uw diabetes type 2 omkeren?

Bekijk hier in drie minuten hoe wij dit samen met u aanpakken

*Louis Bolk Instituut 4e tussenrapportage januari 2019. Wetenschappelijk onderzoek naar het effect van het groepsprogramma Keer Diabetes2 Om van Voeding Leeft in samenwerking met Coöperatie VGZ, publicatie in voorbereiding. De rapportage is gebaseerd op deelnemers waarvan data beschikbaar is. Door verlies van follow-up en de stapsgewijze inclusie van deelnemers varieert het aantal waarnemingen per datapunt.