Beste minister Bruins, leefstijlgeneeskunde bestaat wel

Beste minister Bruins, leefstijlgeneeskunde bestaat wel

Hanno Pijl (Hoogleraar Diabetes) en Ben van Ommen (principal scientist TNO) hebben een open brief gestuurd naar minister Bruins van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (medische zorg).

“Vandaag de dag is de aard van de meeste ziekten heel anders: het zijn complexe, systemische aandoeningen die veelal voortkomen uit verkeerde leefgewoontes. Het oude model voldoet niet meer. Artsen hebben geen tijd voor leefstijl-coaching en een goed vergoedingsstelsel ontbreekt door een verkokerde werking van wetten en regels over wat ‘zorg’ is en wat ‘preventie’. Daardoor weigeren verzekeraars leefstijlgeneeskunde structureel te vergoeden vanuit de Zorgverzekeringswet, lopen gemeentes vast binnen hun taak in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en verwijzen alle partijen naar ‘het stelsel’ – dus naar u. En de persoon met type 2 diabetes is de dupe.”