Veelgestelde vragen Keer Diabetes2 Om Digitaal

1. Krijg ik nu meer of minder begeleiding?

De intensiteit van de begeleiding is in beide vormen gelijk. Bij het fysieke programma op locatie zijn de programmadagen langer met fysieke begeleiding. Bij het digitale programma is de groep kleiner en de dagen korter, vanwege een zwaardere intensiteit. Bij het digitale programma zijn daarom meerdere ‘incheck’ momenten online. Je kunt bij beide programma’s altijd terecht met jou vragen en ervaringen op de online community.

2. Krijg ik nog wel hetzelfde resultaat?

Het Keer Diabetes2 Om Digitaal programma is in de basis hetzelfde opgezet als het Keer Diabetes2 Om fysieke programma. We verwachten dan ook resultaten die in lijn zijn met eerder behaalde resultaten. Vanuit de eerste testgroep weten we dat in termen van medicatie afbouw en waardering, de deelnemers net zulke goede resultaten hebben geboekt als bij de fysieke Keer Diabetes2 Om behandeling.

3. Kan ik ook 1op1 begeleiding krijgen in het Keer Diabetes2 Om Digitaal programma of op de tijden die mij uitkomen?

Door de kleinere groepen bij Keer Diabetes2 Om Digitaal is er veel aandacht voor en gelegenheid tot het stellen van vragen. Echter gaat dit altijd in groepsverband – 1 op 1 coaching is binnen dit programma niet mogelijk. Rondom de medicatie afbouw is altijd individuele afstemming, ook in overleg met jouw arts/verpleegkundige. 

4. Is het niet gevaarlijk om medicatie af te bouwen op afstand?

Voor Keer Diabetes2 Om Digitaal gelden dezelfde criteria om mee te doen als voor het fysieke programma. Ook op afstand kan het begeleidingsteam, bestaande uit diëtist, verpleegkundige en coach, jou goed begeleiden in het proces en de medicatie afbouw.
Echter kan een combinatie van verschillende factoren (bijv. leeftijd, medicatiegebruik, co-morbiditeit en online ervaring) betekenen dat je we vooralsnog liever op locatie ontvangen om jouw proces nauwkeuriger te kunnen volgen. Wij stellen de kwaliteit van onze programma’s altijd voorop. 

5. Hoe meld ik me aan?

Op de website kun je klikken op direct aanmelden (rechtsboven). Je komt dan op de inschrijfpagina. Onderaan, na de eerste vier vragen, kun je aanvinken dat je mee wilt doen aan Keer Diabetes2 Om Digitaal.  

Onderaan het tweede deel van het inschrijfformulier vink je vervolgens aan dat je meedoet en akkoord gaat met de eigen bijdrage van 50 euro.