Nieuwe slimme zelftest helpt patiënt met diabetes type 2 en zorgprofessional

Nieuwe slimme zelftest helpt patiënt met diabetes type 2 en zorgprofessional

Nederland kent ruim 1 miljoen mensen met diabetes type 2 en meer dan 400.000 hiervan gebruiken zware, dure medicatie, zoals Insuline of SU-derivaten. Dit zijn medicijnen die bijwerkingen kunnen geven en de oorzaak van diabetes type 2 niet aanpakken. Eén van die bijwerkingen is dat mensen aankomen waardoor ze zieker worden en steeds meer medicatie nodig hebben. Een deel van deze mensen kan zijn medicatie deels of zelfs volledig afbouwen door het inzetten van een leefstijlverandering, zo is de afgelopen jaren uit meerdere wetenschappelijke studies gebleken. Om deze groep te helpen is nu een online zelftest ontwikkeld op basis van een data analyse van 3.000 mensen met diabetes, die mee hebben gedaan aan de leefstijlbehandeling Keer Diabetes2 Om van Voeding Leeft. Deze korte test geeft zowel de zorgprofessional als de patiënt binnen 2 minuten inzicht of de diabetes kan worden omgekeerd met leefstijl en berekent de mogelijke behandelresultaten. Voor het algoritme van de test zijn o.a. leeftijd, BMI, diabetesduur en diabetesmedicatie meegenomen als variabelen. 

De zelftest staat live vanaf zondag 14 november op: www.keerdiabetesom.nl/zelftest

Wijzigingen bekijken (opent in een nieuwe tab)

Wereld Diabetesdag

De zelftest is een initiatief van stichting Voeding Leeft in het kader van Wereld Diabetesdag op 14 november en wordt gesteund door de Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners en Praktijkverpleegkundigen. Voeding Leeft ontwikkelt en exploiteert samen met wetenschappers, artsen en andere professionals leefstijlprogramma’s voor (chronisch) zieke mensen. Keer Diabetes2 Om is met meer dan 3.000 deelnemers het grootste programma en erkend door het RIVM. Petra Portengen van de NVvPO: ”De resultaten van intensieve leefstijlinterventies als medicijn voor diabetespatiënten zijn veelbelovend. We hopen dat zorgverleners leefstijl serieus nemen als één van de mogelijke behandelopties naast medicijngebruik. En met de komst van deze test hebben praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen een innovatieve tool om leefstijl bij diabetes type 2 patiënten bespreekbaar te maken in de spreekkamer.”

Over Keer Diabetes2 Om 

Keer Diabetes2 Om is een effectieve leefstijlbehandeling en zet voeding, beweging, slaap en ontspanning succesvol in als medicijn voor diabetes type 2. Tijdens het programma wordt de deelnemer begeleid door een professioneel team waarbij veiligheid en gezondheid voorop staan. Het is mogelijk om online of fysiek veilig deel te nemen aan het programma dat momenteel wordt vergoed door o.a VGZ, Menzis en DSW. De wetenschappelijke behandelresultaten van Keer Diabetes2 Om zijn vorig jaar gepubliceerd in het British Medical Journal NP&H. In de laatste editie van het Nederlands Tijdschrift voor Diabetologie is een wetenschappelijk artikel gepubliceerd. Hier werd samenvattend besproken dat voordat behandeling met insuline gestart of geïntensiveerd wordt, de voor- en nadelen van insulinetherapie goed tegen elkaar afgewogen moeten worden en andere therapeutische opties serieus (her)overwogen moeten worden, waaronder ook leefstijlbehandeling.

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie neemt u contact op met Nora van den Heuvel (06-39269120) van Voeding Leeft. Er zijn verschillende deelnemers beschikbaar voor interviews of reportages voor uw medium. Zie ook: www.keerdiabetesom.nl