Algemene voorwaarden Keer Diabetes2 Om

Deelname aan het programma van Keer Diabetes2 Om betreft een inspanningsovereenkomst tussen Keer Diabetes2 Om en deelnemer. Keer Diabetes2 Om zal de deelnemer zo goed mogelijk begeleiden en adviseren in het proces om door aanpassing in voeding en leefstijl de diabetessituatie te verbeteren. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar proces.

Keer Diabetes2 Om heeft geen inzicht in het volledig persoonlijk medisch dossier, behoudend de gegevens die betrekking hebben op deelname aan het programma en is dan ook niet verantwoordelijk voor de medische behandeling van de deelnemer. De behandelend arts van de deelnemer blijft de medische behandelaar. Vóór de start van het programma zal de verpleegkundige van het begeleidingsteam Keer Diabetes2 Om contact opnemen met de behandelend arts of de praktijkondersteuner/diabetesverpleegkundige om deelname te bevestigen en eventuele wijzigingen in medicatiegebruik van de deelnemer te bespreken. Gedurende het programma dient de deelnemer op verantwoorde wijze om te gaan met de leefstijladviezen door in goed overleg te gaan en blijven met de hoofdbehandelaar.

De deelnemer ontvangt uiterlijk twee weken voor aanvang van het programma de factuur voor de eigen betaling. Deze eigen betaling betreft een bedrag van €295,-, tenzij anders is afgesproken. Uiterlijk 14 dagen na ontvangst factuur zal het bedrag voldaan moeten zijn op het bankrekeningnummer van Keer Diabetes2 Om. Bij onvoldoende inschrijvingen behoudt Keer Diabetes2 Om het recht het programma te annuleren. Eventuele betalingen worden in dat geval gerestitueerd aan de deelnemer. Inschrijvingen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. Bij ‘no show’* of bij annulering om niet-medische redenen tot twee weken voor de start van het programma, blijft men het gehele bedrag verschuldigd aan Keer Diabetes2 Om. Bij annulering om medische redenen zal Keer Diabetes2 Om een medische verklaring van de arts nodig hebben om de eigen betaling te kunnen annuleren of restitueren. Wanneer men gedurende het programma afziet van verdere deelname worden er geen eigen betalingen gerestitueerd.

Eventuele bijkomende kosten voor bijvoorbeeld extra bloedonderzoek zijn afhankelijk van de eigen zorgverzekering voor eigen rekening en kunnen in geen geval verhaald worden op Keer Diabetes2 Om. Keer Diabetes2 Om vraagt de deelnemer om de reguliere (kwartaal)controles samen te laten vallen met de momenten 3, 6, 12, 18 en 24 maanden van deelname aan het programma. Om optimale begeleiding en monitoring te kunnen bieden, vraagt Keer Diabetes2 Om het Nuchtere glucose, HbA1C, lipidenprofiel en nierfunctie te meten. De deelnemer heeft toestemming verleend aan de behandelend arts en/of praktijkondersteuner/diabetesverpleegkundige om deze gegevens met Keer Diabetes2 Om te delen.

Binnen het programma wordt duidelijk gekeken naar het individuele traject van de deelnemer, zodat ieder individu maximaal resultaat kan bereiken. Tussen de programmadagen door hebben deelnemers de mogelijkheid om vragen te stellen over voeding en leefstijl via een beveiligd online platform, waar ook het begeleidingsteam onderdeel van uitmaakt. Indien er behoefte is aan extra individuele begeleiding kan hiervoor een coach of diëtist worden benaderd. Betaling hiervoor gaat buiten Keer Diabetes2 Om om. Gebruik van en informatie delen op de online community binnen het programma is op eigen risico. Keer Diabetes2 Om kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik van deze dienst.

* ‘no-show’ is hier gedefinieerd als het niet deelnemen aan de start 2-daagse van het programma.