Algemene voorwaarden Voeding Leeft pilot

Deelname aan de Voeding Leeft pilot betreft een inspanningsovereenkomst tussen Voeding Leeft en deelnemer. Voeding Leeft zal de deelnemer zo goed mogelijk begeleiden en adviseren in het proces om door aanpassing in voeding en leefstijl de diabetes situatie te verbeteren. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar proces.

Voeding Leeft heeft geen inzicht in het volledig persoonlijk medisch dossier, behoudend de gegevens die betrekking hebben op deelname aan het programma en is dan ook niet verantwoordelijk voor de medische behandeling van de deelnemer. De behandelend arts van de deelnemer blijft de medische behandelaar. Vóór de start van het programma zal de behandelend arts of de praktijkondersteuner/diabetesverpleegkundige op de hoogte worden gesteld van de inhoud van het programma. Gedurende het programma dient de deelnemer op verantwoorde wijze om te gaan met de leefstijladviezen door in goed overleg te gaan en blijven met de hoofdbehandelaar.

Om optimale begeleiding en monitoring te kunnen bieden, vraagt Voeding Leeft de deelnemer de Nuchtere glucose, HbA1C, lipidenprofiel en nierfunctie te meten. Eventuele bijkomende kosten voor bijvoorbeeld extra bloedonderzoek zijn afhankelijk van de eigen zorgverzekering voor eigen rekening en kunnen in geen geval verhaald worden op Voeding Leeft. Voeding Leeft vraagt de deelnemer om de reguliere (kwartaal)controles samen te laten vallen met de momenten 3 en 6 maanden van deelname aan het programma.

Binnen het programma wordt duidelijk gekeken naar het individuele traject van de deelnemer, zodat ieder individu maximaal resultaat kan bereiken. Tussen de programmadagen door hebben deelnemers de mogelijkheid om vragen te stellen over voeding en leefstijl via een beveiligd online platform, waar ook het begeleidingsteam onderdeel van uitmaakt. Indien er behoefte is aan extra individuele begeleiding kan hiervoor een coach of diëtist worden benaderd. Betaling hiervoor gaat buiten Voeding Leeft om. Gebruik van en informatie delen op de online community binnen het programma is op eigen risico. Voeding Leeft kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik van deze dienst.